Paplašinās elektronisko izsoļu vietnes iespējas

2017. gada 5. decembrī Tiesu administrācija organizēja tikšanos, kurā demonstrēja elektroniskās izsoļu vietnes iespējas ar mērķi  paplašināt elektronisko izsoļu organizētāju loku un samazināt personu negodprātīgu vai prettiesisku rīcību nekustamā īpašuma izsolēs. Prezentāciju apmeklēja pārstāvji no valsts akciju sabiedrībām, lielākajiem uzņēmumiem, kas rīko izsoles, tostarp pārstāvji no VAS “Privatizācijas aģentūra”,  VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, Ceļu satiksmes drošības direkcijas u.c.

Šobrīd katra valsts un pašvaldību iestāde, kā arī citi izsoļu rīkotāji organizē izsoles pēc atšķirīgiem noteikumiem. Sludinājumi netiek izvietoti vienuviet, bet gan parasti katras iestādes mājas lapā, kas samazina iespēju, ka sabiedrība uzzina par šādas izsoles esamību. Turklāt  izsoles notiek klātienē, kas samazina potenciālo dalībnieku skaitu, jo ne visas personas konkrētajā laikā un vietā spēj ierasties. Rezultātā par izsolāmo kustamo vai nekustamo īpašumu netiek iegūta maksimālā iespējamā cena.

Elektronisko izsoļu vietne ir Izpildu lietu reģistra modulis, kas ir valsts informācijas sistēma, savukārt Tiesu administrācija ir tās pārzinis un turētājs. Elektronisko izsoļu vietne darbojas kopš 2015.gada 1.jūlija un veiksmīgi nodrošina izsoles sludinājumu izvietošanu, izsoles dalībnieku reģistrāciju, informācijas uzkrāšanu par reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, reģistrēto izsoles dalībnieku autorizāciju dalībai izsludinātajā izsolē, kā arī tehnoloģisko rīku kopu solījumu izdarīšanai un reģistrēšanai.

Šajā laikā ir pierādījies, ka elektroniskās izsolēs negodprātīgām personām tiek liegta iespēja tiešā veidā ietekmēt citus izsoles dalībniekus ar mērķi atturēt tos no solīšanas vai iegūt kādu materiālu labumu apmaiņā pret atteikšanos no solījumu izdarīšanas, jo izsoļu dalībniekiem nav zināms, cik un kādas personas pieteikušās konkrētajai izsolei. Rezultātā ir audzis gan izsoļu dalībnieku skaits, gan par īpašumiem nosolītās summas.

Šobrīd izsoļu vietnē tiek organizētas tikai nekustamo īpašumu un kuģu izsoles, bet, pamatojoties uz grozījumiem Civilprocesa likumā, ir uzsākti vietnes pielāgošanas darbi, lai no nākamā gada 1. jūlija vietnē varētu organizēt arī kustamās mantas izsoles.

Pirmajos sešos vietnes darbības mēnešos tika noorganizētas 3134 izsoles, savukārt 2016. gadā vietnē organizētas 6570 izsoles. 2017. gada pirmajos 10 mēnešos vietnē publicētas 4160 nekustamo īpašumu izsoles, kurās kopā ir piedalījušies 11 066 dalībnieki, no tiem 4196 ir unikālie lietotāji, kas nozīmē to, ka lietotāji vietni nekustamo īpašumu iegādei izmanto vairākkārt.

Arī vietnes apmeklējumu skaits audzis vairākkārt, salīdzinot ar 2015. gadu. Šā gada pirmajos 10 mēnešos izsoļu vietne apmeklēta gandrīz septiņus miljonus reižu. Tas liecina, ka vietne šo divu gadu laikā ir guvusi lielu popularitāti un atpazīstamību, un personas to regulāri apmeklē, lai iepazītos ar jaunākajām izsoļu publikācijām.

Lai palielinātu valsts un pašvaldību iestāžu organizēto izsoļu popularitāti, nodrošinātu, ka visas izsoles sabiedrībai ir pieejamas vienuviet un to, ka tās notiek pēc vienotiem noteikumiem, kā arī palielinātu no izsolēm gūtos ienākumus, Tiesu administrācija aicina apsvērt iespēju paplašināt šobrīd noteikto izsoļu organizētāju loku.

Prezentācijā tika demonstrēta izsoļu vietnes darbība no maksātnespējas procesu administratoru darba vides. Tika demonstrēts, kādā formā maksātnespējas procesu administratori veido sludinājumus par izsoli, kā publicē sludinājumus un kā reģistrē izsoļu dalībniekus.

Pēc līdzīga principa plānots, ka sludinājumus varēs veidot arī citi izsoļu rīkotāji. Tāpat tika prezentēts, kā notiek elektronisko izsoļu vietnes tehnisko traucējumu uzraudzība.

Jautājām, kādi ir trūkumi pašreizējā rīkoto izsoļu kārtībā un kādi būtu ievērojamākie ieguvumi, ja līdz šim klātienē rīkotās izsoles tiktu publicētas vienuviet elektronisko izsoļu vietnē.

VAS “Privatizācijas aģentūra” pārstāvji uzskata, ka

“izsoļu pārcelšana uz elektronisko vidi radītu plašāku izsoļu pieejamību mērķauditorijai, nodrošinātu iespēju tajās piedalīties interesentiem neatkarīgi no viņu faktiskās atrašanās vietas, veicinot lielāku dalībnieku skaitu un ekonomējot dalībniekiem izsoles apmeklēšanas izmaksas. Lai piedalītos izsolē, ieinteresētajām personām, jābūt pieejamam datoram un interneta pieslēgumam. Mūsdienu sabiedrībā lielākā daļa iedzīvotāju ir interneta lietotāji, turklāt ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir nodrošināta iespēja bez maksas izmantot datoru un internetu publiskās bibliotēkās.

Tāpat jāatzīmē, ka izsoļu organizēšana elektroniskā vidē palīdzētu novērst izsoles dalībnieku savstarpējas vienošanās iespējas. Lai nodrošinātu izsoles dalībnieku anonimitāti un novērstu iespēju izsoles dalībniekiem vienam otru ietekmēt, izsoles norises laikā informācija par solītājiem pieejama tikai izsoles organizētājam, savukārt solītājam pieejama informācija par visām viņa un citu solītajām summām un solījumu reģistrēšanas laiku, bet nav pieejama citu solītāju identificējoša informācija. Līdz ar to, paredzams, ka izsoļu organizēšana elektroniskā vidē varētu veicināt iegūto naudas līdzekļu apmēra pieaugumu.”

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” norāda, ka:

“šobrīd sludinājumi par izsolēm, kuras rīko VAS “Valsts nekustamie īpašumi” tiek publicēti gan VNĪ mājas lapā, gan reģionālajos un nacionālajos preses izdevumiem un populārākajās  internetā vietnēs, kā arī vienuviet visi izsoļu sludinājumi tiek publicēti oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē www.vestnesis.lv, kur izsoļu dalībnieki var iepazīties ar nepieciešamo informāciju par izsoles objektu, bet, lai piedalītos izsolē, tiem ir jāierodas klātienē izsoles rīkošanas vietā.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” viennozīmīgi atbalsta izsoļu rīkošanu e-vidē, jo uzskatām, ka tas nodrošina lielāku drošību un izsoles rīkošanas “caurspīdību”, proti negodprātīgiem izsoļu dalībniekiem tiks liegta iespēja tiešā veidā ietekmēt citus izsoles dalībniekus, pirms izsoles un izsoles brīdī personīgi nesatiksies un līdz ar to ietekmēt izsoles rezultātu, savstarpēji vienojoties.

Būtisks ir arī tas aspekts, ka piedalīties izsolēs kļūs daudz ērtāk un vienkāršāk, dalībnieki izsolē varēs piedalīties attālināti, nevajadzēs personīgi ierasties izsoles norises vietā.

Šobrīd, kad ērti varam iegādāties preces un pakalpojumus attālināti, pāreja uz e-izsolēm ir likumsakarīgs solis. Šāda pieeja izsoļu rīkošanai palielinās uzticamību izsoles norisei kā arī veicinās izsoļu dalībnieku skaita pieaugumu, kas savukārt arī palielinās ieņēmumus.

Izsoles varēs notikt nepārtraukti, un nebūs atkarīgas no izsoles rīkotāju organizatoriskajām iespējām un telpu pieejamības.”

Iespēja Tiesu administrācijai sniegt pakalpojumu izsoļu rīkotājiem organizēt izsoli paredzēta 2017. gada 20. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.343 “Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis”. Papildus Tiesu administrācija sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm plāno veikt normatīvo aktu grozījumus, lai nodrošinātu plašāku pakalpojuma pieejamību.