Par e-pakalpojumu portāla izveidi

Informējam, ka Tiesu administrācija izstrādājusi jaunu portālā www.tiesas.lv pieejamo e-pakalpojumu atspoguļošanas rīku.

Šobrīd jaunais e-pakalpojumu portāls ieviests testa režīmā, saglabājot visu e-pakalpojumu pieejamību portālā www.tiesas.lv un pieejams sekojot šai saitei https://manas.tiesas.lv/eTiesas/

Portālā lietotājiem ērtā, pārskatāmā veidā vienkopus pieejami tiesu sniegtie e-pakalpojumi, kā arī uzlabota portāla ātrdarbība, pielāgojot portāla lietošanu arī planšetdatoros un mobilajās ierīcēs.

Tiesu administrācija aicina lietotājus iepazīties ar jauno portālu un sniegt viedokli, priekšlikumus par portāla vizuālo risinājumu, satura izkārtojumu un pakalpojumu pieejamību.

Priekšlikumus vai informāciju par konstatētajām nepilnībām lūdzam sūtīt Tiesu administrācijai uz e-pasta adresi dis@ta.gov.lv