Par Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ieceļ Miķeli Zumbergu

Par jaunās Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju Tieslietu padome iecēla šīs tiesas tiesnesi Miķeli Zumbergu. Viņš pildīs tiesas priekšsēdētaja pienākumus uz laiku līdz Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētājs tiks iecelts likumā “Par tiesu varu” paredzētajā kārtībā.

Miķelis Zumbergs atsaucās aicinājumam pildīt tiesas priekšsēdētāja pienākumus uz laiku pēc tam, kad Tiesu administrācijas izsludinātajā konkursā uz priekšsēdētāja amatu noteiktajā termiņā nebija pieteicies neviens kandidāts. Tiesnesis norāda – tā kā izsludinātais konkurss uz tiesas priekšsēdētāja amatu ir beidzies bez rezultāta, viņš izjūt atbildību uzņemties iniciatīvu, lai nodrošinātu tiesas organizatorisko darbu.

Miķelis Zumbergs tiesu sistēmā ir nostrādājis 16 gadus, un šajā ziņā tā ir lielākā pieredze starp Ekonomisko lietu tiesas tiesnešiem. Turklāt astoņus gadus viņš bijis Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja palīgs, veicot dažādus ar pirmās instances tiesas darba organizāciju saistītus pienākumus.

Kā lielākos izaicinājumus, uzsākot Ekonomisko lietu tiesas darbu, tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs minēja jauno tiesnešu nelielo pieredzi krimināltiesībās un komunikācijas izaicinājumus, jo būs liela sabiedrības un mediju interese par jaunās tiesas darbu. Problēma būs arī nenokomplektētais darbinieku kolektīvs, jo amatu konkursi vēl turpinās, kā arī telpu trūkums.

Tieslietu padomes locekļi vēlēja Ekonomisko lietu tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājam izturību un drosmi un solīja koleģiālu atbalstu un palīdzību.

Tieslietu padome arī noteica amata pildīšanas vietu – Ekonomisko lietu tiesu – visiem tiesnešiem, kas ar Saeimas 18.februāra lēmumu iecelti rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā: Ievai Jankovskai, Vijai Kalniņai, Ļubovai Kovaļai, Aivaram Latkovskim, Dagnijai Muceniecei, Kasparam Vecozolam un Miķelim Zumbergam.

Ar Tieslietu padomes lēmumu arī noteikts, ka Latvijā ir vienpadsmit rajona (pilsētas) tiesas, to skaitā iekļaujot Ekonomisko lietu tiesu, kuras darbība ir visa Latvijas Republikas teritorija.

Ekonomisko lietu tiesa darbu sāks 31.martā.