Par esošās valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas informācijas sistēmas nomaiņu uz jaunizstrādāto

Tiesu administrācija informē, ka laikā no 2013.gada 8.februāra plkst.16.00 līdz 2013.gada 13.februāra plkst.8.30 notiks esošās Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas (VVDZ) informācijas sistēmas nomaiņa uz jaunizstrādāto VVDZ informācijas sistēmu, kā rezultātā šī gada 11. un 12.februārī zemesgrāmatu nodaļās netiks pieņemti apmeklētāji. Šajā laikā iespējami traucējumi arī tīmekļa vietnes www.zemesgramata.lv darbībā.


 

Tiesu administrācija īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu „Tieslietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu arhīvu sagatavošana elektronisko pakalpojumu sniegšanai – 1.kārta”, ar mērķi izveidot vienotu un efektīvu zemesgrāmatu elektronisko procesu, kura rezultātā ir uzlabota un pilnveidota VVDZ informācijas sistēma.

Papildus informējam, ka jaunizstrādātā VVDZ informācijas sistēma būs pieejama sākot no š.g. 13.februāra.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Papildus informācija:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tel. 67063808

liva.rancane@ta.gov.lv