Par konferenci “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”

Šī gada 13. septembrī Rīgā norisinājās konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā”, minēto konferenci organizēja Tiesu administrācija sadarbībā ar Valsts tiesu ekspertīžu biroju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.

Valsts tiesu ekspertīžu biroja komentārs par konferenci:

Konference “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā” ir vienīgais šāda veida pasākums Latvijā, kurā tiesnešiem, prokuroriem un tiesu ekspertiem tika dota iespēja diskutēt par tiesu eksperta atzinuma kā pierādījuma vērtēšanu tiesā. Atsevišķi konferencē skartie temati – atzinuma salīdzinošā vērtēšana, varbūtības teorijas pielietojums, formulējot eksperta atzinuma secinājumus, tik plašai Latvijas tiesnešu un prokuroru auditorijai tika prezentēti pirmo reizi. Konferences saturisko vērtību cēla arī pieaicinātie ārvalstu lektori no Lielbritānijas, Zviedrijas, Vācijas un Lietuvas, kas iepazīstināja ar savu valstu pieredzi eksperta atzinuma vērtēšanā. Ņemot vērā to, ka tiesu eksperta atzinuma korektai vērtēšanai ir ievērojama loma taisnīgas tiesas spriešanā, šādas diskusijas ekspertu, tiesnešu un prokuroru starpā ir atbalstāmas arī turpmāk.

Intresentiem ir iespēja noskatīties konferences video ierakstu “Eksperta atzinuma loma tiesvedībā” šeit:

Eksperta atzinuma loma tiesvedībā 1.daļa - https://youtu.be/EFEsnSIxGt0

Eksperta atzinuma loma tiesvedībā 2.daļa - https://youtu.be/58nJRn4M7p0