Par Kurzemes apgabaltiesas darba laiku

Kurzemes apgabaltiesa 2013.gada 13.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 2013.gada 14.decembrī līdz plkst.16:00.

2013.gada 27.decembrī strādās līdz plkst.17:00, savukārt 2013.gada 28.decembrī līdz plkst.16:00.