Par noziegumu, kas izdarīts aiz neuzmanības Ventspils peldbaseinā, tiesa apsūdzētajam piespriež nosacītu cietumsodu un naudas kompensācijas

Pirmdien, 27. septembrī Kurzemes rajona tiesa (Kuldīgā) pasludināja saīsināto spriedumu lietā par zēna noslīkšanu peldēšanas apmācības nodarbību laikā Ventspils peldbaseinā. Tiesa Viktoru Zujevu atzina par vainīgu pēc Krimināllikuma 123.panta pirmās daļas un sodīja ar brīvības atņemšanu uz diviem gadiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz diviem gadiem, kā arī naudas kompensācijas vairāk nekā 44 255 eiro.

Daina Alksne, Kurzemes rajona tiesas (Kuldīgā) tiesnese:

“Ņemot vērā, ka apsūdzētais noziedzīgu nodarījumu izdarīja aiz neuzmanības, kas klasificējas kā mazāk smags noziegums, kā arī apstākli, ka tiesai radās pārliecība par to, ka apsūdzētais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus, pamatojoties uz Krimināllikuma 55.pantu, reālu brīvības atņemšanas sodu tiesa lēma neizpildīt. Notiesātajam būs pienākums reģistrēties Valsts probācijas dienestā un izpildīt kriminālsodu izpildi reglamentējošajā likumā noteiktos un Valsts Probācijas dienesta uzliktos pienākumus, kā arī samaksāt morālās kompensācijas.”

Tiesa nosprieda, ka apsūdzētajam jāmaksā naudas kompensācijas noslīkušā zēna vecākiem: morālā kaitējuma kompensācija – 20 000 eiro katram, materiālā kaitējuma kompensācija zēna tēvam – 3505,09 eiro, par aizstāves sniegto juridisko palīdzību pirmās instances tiesā valsts labā apsūdzētajam jāsamaksā 720 eiro, Tiesu administrācijai procesuālie izdevumi par lieciniekiem izmaksātajiem ceļa izdevumiem – 30,67 eiro.