Par Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas darba laiku š.g. 28.septembrī

Informējam, ka š.g. 28.septembrī Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā, sakarā ar plānotajiem remontdarbiem tiks atslēgta elektropadeve. Remontdarbi tiks veikti laika posmā no plkst.09.00-12.00. Minētajā laikā apmeklētāji netiks pieņemti. Apmeklētāju apkalpošana tiks atjaunota sākot no plkst.12.00

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.