Par Ogresa rajona tiesas darbu 2013.gada 2.decembrī

Informējam, ka 2013.gada 2.decembrī laikā posmā no plkst.15:00 sakarā ar remontdarbiem ēkā Brīvības ielā 6, Ogrē, Ogres novadā, būs traucējumi elektrības padevē, līdz ar ko būs apgrūtināta dokumentu un informācijas izsniegšana no Ogres  rajona tiesas.  Minētajā laika posmā būs apgrūtināta saziņa ar tiesu,  jo nebūs pieejami telefonsakari un internets, tāpēc no plkst.16:00 Ogres rajona tiesā tiek pārtraukta apmeklētāju pieņemšana. Jautājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzu sazinieties ar tiesu pa šādu tālruni  26301358 vai arī e-pastu ogre@tiesas.lv .