Par pieteikšanos attālinātai dalībai preses konferencē

Saistībā ar to, ka 2021. gada 22. februārī plkst. 11.00 notiks saīsinātā sprieduma pasludināšana krimināllietā Nr. 12812001408, kas izskatīta Rīgas apgabaltiesā, pirmdien 22. februārī pēc plkst. 14.00 plānota attālināta preses konference ar lietā referējošo Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnesi Irīnu Jansoni.

Sadarbībā ar Tiesu administrāciju plašsaziņas līdzekļu žurnālistiem tiks nodrošināta iespēja attālināti vērot tiesas sēdes gaitu un pēc sprieduma pasludināšanas pieslēgties dalībai preses konferencē. Lai saņemtu hipersaiti, kas izmantojama attālinātai dalībai sēdē un preses konferencē līdz piektdienai 19. februārim plkst. 12.00 nepieciešams pieteikties ar e-pasta vēstuli, nosūtot to uz adresi: raimonds.locmelis@tiesas.lv.

Papildus norādām, ka lietā, kas izskatīta pirmajā tiesu instancē, tiks pasludināts saīsinātais spriedums, un pilns spriedums tiks sastādīts tad, ja to desmit dienu laikā rakstiski lūgs kāds no procesa dalībniekiem. Pašlaik plānots, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem tiesneses Irīnas Jansones skaidrojumu 22. februārī būs iespējams saņemt vienīgi preses konferences laikā. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija lietu izskatīja trīs tiesnešu sastāvā: tiesas sēdes priekšsēdētāja tiesnese Irīna Jansone, tiesnese Ligita Kuzmane un tiesnese Ārija Ždanova. 

Papildu informācijai: Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas palīgs sabiedrisko attiecību jautājumos (tālr. 25713271; raimonds.locmelis@tiesas.lv).