Par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kancelejas darbu š.g. 29.martā

Pašlaik nedarbojas Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kancelejas tālruņi, rindu sistēmas aparatūra, traucēti interneta sakari. Uzsākts darbs bojājumu novēršanai.