Par Rīgas apgabaltiesas e-pasta korespondenci

Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik netiek piegādāta korespondence uz Rīgas apgabaltiesas elektroniskā pasta adresi riga.apgabals@tiesas.lv, kā arī kolēģiju elektroniskā pasta adresēm riga.apgabals.cl@tiesas.lv; riga.apgabals.kl@tiesas.lv. Pašlaik notiek darbs pie problēmas risināšanas un, līdzko tas tiks pabeigts, nekavējoties par to informēsim.