Par Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas adreses maiņu

Rīgas apgabaltiesa paziņo, ka saskaņā ar Rīgas būvvaldes lēmumu  ir mainīta tiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas ēkas adrese. Jaunā Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas adrese ir Abrenes iela 8, Rīga, LV-1050.

Faktiskā tiesas atrašanās vieta netiek mainīta.