Par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāju iecelta Anda Kraukle

Šodien, 2022. gada 16. septembrī, Tieslietu padome Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja amatā iecēla tiesnesi Andu Kraukli.

                                                                                      Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Viņas mērķis ir izveidot sabiedrībai pieejamu, efektīvu tiesu, tai skaitā mazināt esošo lietu uzkrājumus. To paveikt priekšsēdētāja iecerējusi, izstrādājot lietu sadales plānu, apkopojot un izvērtējot lietu izskatīšanas termiņus, kategorijas un to apjomu, kā arī apzinot lietu izskatīšanas kavējošos apstākļus.

Anda Kraukle, ieceltā Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja: “Manu darāmo darbu sarakstā ir arī iecere nodrošināt tiesas pieejamību lietas dalībniekiem, izveidojot mūsdienīgu, sabiedrībai ērtu un pieejamu tiesas klientu apkalpošanas centru. Tajā būtu iespējams iepazīties ar lietas materiāliem gan papīra dokumentu veidā, gan elektroniski, iepazīties ar arhīvā esošajām lietām, saņemt nepieciešamo informāciju, izziņas, iesniegt dokumentus. Tiesas priekšsēdētājas amatā es nodrošināšu arī regulāru aktuālās tiesu prakses apspriešanu, tajā skaitā, analizējot un pārrunājot pārsūdzētajos tiesu nolēmumos augstāku instanču tiesu identificētās problēmas tiesību piemērošanas jautājumos.”

A. Kraukle par svarīgu uzdevumu uzskata veikt tiesā ilgstoši neizskatīto lietu regulāru monitoringu un uzturēt dialogu ar apelācijas instances tiesu, lai apspriestu aktuālos tiesu prakses jautājumus.

Par tiesnesi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā (kopš reorganizācijas no 01.08.2022. Rīgas pilsētas tiesa) Anda Kraukle strādā kopš 2016. gada. Viņa bija arī šīs tiesas priekšsēdētāja vietniece. Divus gadus tiesnese strādāja Tiesnešu ētikas komisijas sastāvā.