Par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 2017.ga 4.augustā izskatīto krimināllietu apsūdzībā par personas prettiesisku piedalīšanos bruņotā konfliktā

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā 2017.gada 4.augustā tika pasludināts attaisnojošs saīsinātais spriedums krimināllietā personas apsūdzībā pēc Krimināllikuma 77.1 un 89.1 panta otrās daļas. Saskaņā ar tiesneša, kurš iztiesāja lietu, sniegto informāciju lietā taisīts attaisnojošs spriedums, ņemot vērā, ka netika pierādīta apsūdzētā iesaistīšanās noziedzīgā organizācijā un dalība šīs noziedzīgās organizācijas izdarītos noziegumos. Lieta izskatīta slēgtā tiesas sēdē, tāpēc plašāku informāciju tiesa sniegt nevar. Lietas dalībnieki 10 dienu laikā var lūgt tiesai sagatavot pilnu spriedumu. Spriedums nav stājies spēkā.