Par Rīgas rajona tiesas Siguldā darba laiku 4.novembrī

Informējam, ka š.g 4.novembrī, sakarā ar elektroenerģijas padeves traucējumiem Siguldā  Rīgas rajona tiesā apmeklētāju pieņemšana, dokumentu reģistrācija un telefoniska saziņa, TIS darbība, tiks būtiski ierobežota. 

Plānotās tiesas sēdēs notiks atbilstoši izsūtītajām pavēstēm un pieejamajai informācijai mājaslapā www.tiesas.lv.