Par tiesas.lv portāla darbību

Pirmdien tika novēroti traucējumi tiesu portāla www.tiesas.lv darbībā - konstatēts DDoS uzbrukums (pakalpojumatteices uzbrukuma paveids ir izkliedētais pakalpojuma atteikums, kur vienam mērķim tiek uzbrukts no vairākiem avotiem, kas parasti ir viena uzbrucēja kontrolēti, tādējādi panākot lielāku efektivitāti) no ārvalstīm, kas ļoti palēnināja vai pārtrauca portāla darbību.

IT speciālisti pašlaik uzbrukumu ir lokalizējuši un portālā darbība ir atjaunota, bet tas neizslēdz iespēju, ka šādi uzbrukumi var atkārtoties.