Par Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāju ievēl Anitu Kovaļevsku, par vietnieci – Allu Šilovu

Jaunievēlētā Tiesnešu ētikas komisija, ko uz pirmo sēdi 17. jūnijā sasauca Augstākās tiesas priekšsēdētājs, par komisijas priekšsēdētāju ievēlēja Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Anitu Kovaļevsku, bet par vietnieci – Latgales apgabaltiesas tiesnesi Allu Šilovu.

Augstākās tiesas un Tieslietu padomes priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, atzīmējot pozitīvo vērtējumu, ko Tiesnešu konferencē saņēmusi līdzšinējā Tiesnešu ētikas komisija, vēlēja jaunajam komisijas sastāvam tikpat sekmīgu darbu.

 

Līdz ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju jaunās komisijas pirmajā sēdē piedalījās arī bijusī Ētikas komisijas locekle, Augstākās tiesas tiesnese Marika Senkāne, kura dalījās pieredzē komisijas darba organizatoriskos jautājumos.

 

Lai veiksmīgi saglabātu sāktā darba pēctecību, Tiesnešu ētikas komisijas vadībā ievēlētas tiesneses, kas komisijā strādāja arī iepriekšējā termiņā un ievēlētas atkārtoti. Tiesnešu konferencē 13.maijā Ētikas komisijā no 10 locekļiem no jauna ievēlēti septiņi, jo vairumam no iepriekšējā sastāva bija beidzies otrais pilnvaru termiņš. Likumā „Par tiesu varu” noteikts, ka tiesnesi Tiesnešu ētikas komisijā var ievēlēt atkārtoti ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas. 

Ētikas komisija ir koleģiāla tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras pamatmērķis ir sniegt atzinumus par ētikas normu pārkāpumiem, kā arī skaidrot un aktualizēt tiesnešu ētikas normas. Tiesnešu ētikas komisija var lemt arī par disciplinārlietu ierosināšanu.

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211