Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

Piektdien, 8.februārī, Augstākajā tiesā notika Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisijas sēdes laikā tika izskatīti divi privātpersonu iesniegumi par tiesnešu rīcību. Iesniegumos minēto tiesnešu rīcībā ētikas normu pārkāpumi netika konstatēti.

Papildus iesniegumu izskatīšanai, Komisijas dalībnieki diskutēja par likuma „Par tiesu varu” 86.panta trešās daļas, kas noteic, ka tiesneša amats nav savienojams ar piederību pie partijām un citām politiskajām organizācijām, atbilstību LR Satversmes 102.pantam. Minētais jautājums tika pārrunāts Komisijas sēdē, ņemot vērā to, ka Satversmes tiesa ir pieaicinājusi Tiesnešu ētikas komisijas pārstāvi piedalīties tiesas sēdē minētās lietas izskatīšanā.

Paredzēts, ka nākamā Komisijas sēde notiks 2013.gada 15.martā.

 

Informāciju sagatavoja:

Līva Rancāne

Tiesu administrācija

Tālr. 67063808

E-pasts: liva.rancane@ta.gov.lv