Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

Piektdien, 8.novembrī, notika kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde.

 

Tiesnešu ētikas komisija (turpmāk - Komisija) savas kompetences ietvaros izskatīja AS„Reverta” iesniegumu, par kuru informācija bija publicēta ziņu portālā LETA.

AS „Reverta”lūdza izvērtēt Augstākās tiesas tiesnešu Marikas Senkānes, Ineses Graudas un Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneses Ilzes Freimanes rīcības ētiskumu, dodoties ceļojumā kopā ar Ilzi Krastu, kura ir maksātnespējas administratore SIA„Delfīns Partneri”, ar kuru tiesājas AS „Reverta”. AS „Reverta” arī norāda, ka nav informācijas par brauciena finansējuma avotiem.

Komisija konstatēja, ka tiesneses M.Senkāne un I.Grauda devās ceļojumā kopā ar I.Krastu un braucienu apmaksāja katra no saviem personīgiem līdzekļiem. Komisija atzina, ka došanās kopīgā ceļojumā ar I.Krastu pats par sevi nav tiesnešu ētikas normu pārkāpums. Turklāt Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnese I.Freimane braucienāvispār nepiedalījās. Vienlaikus komisija konstatēja, ka neviena no tiesnesēm nav iesaistīta AS „Reverta” un SIA „Delfīns Partneri” lietu izskatīšanā, līdz ar to Komisija nekonstatēja ētikas normu pārkāpumu tiesnešu rīcībā.

Komisijas darba kārtībā bija iekļauts arī jautājums par LTV raidījumā „De Facto”izskanējušo informāciju par tiesneša pausto attieksmi pret Satversmes tiesas tiesnešiem. Komisija atlika šī jautājuma apspriešanu uz nākamo Komisijas sēdi pēc papildus informācijas saņemšanas.

Komisija sēdē turpināja diskusiju par vadlīniju izstrādi tiesnešiem tiesnešu sadarbībai ar masu medijiem.