Par Tiesnešu ētikas komisijas sēdē skatītajiem jautājumiem

Piektdien, 13. decembrī, Augstākajā tiesā notika Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisijas sēdes laikā tika izskatīti trīs privātpersonu iesniegumi par tiesnešu iespējamu neētisku rīcību. Izvērtējot Komisijas rīcībā esošo informāciju, iesniegumos minēto tiesnešu rīcībā ētikas normu pārkāpumi netika konstatēti.

Komisijas sēde pēc savas iniciatīvas izskatīja viena tiesneša iespējamo ētikas normu pārkāpumu. Komisija konstatēja pārkāpumu, taču neatzina to par rupju. Komisijas atzinums tiks sniegts divu nedēļu laikā.