Par Tiesu administrācijas adreses maiņu

Informējam, ka no 2015.gada 1.jūlija Tiesu administrācijas adrese ir Ūnijas ielā 8, k-9, Rīgā, LV-1084.

Citi administrācijas rekvizīti, tajā skaitā reģistrācijas numurs un bankas konti, paliek nemainīgi.