Par Tiesu administrācijas adreses maiņu

Informējam, ka no 2016.gada 1.augusta Tiesu administrācijas adrese ir Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010

Citi administrācijas rekvizīti, tajā skaitā reģistrācijas numurs un bankas konti, paliek nemainīgi.