Par Tukuma zemesgrāmatu nodaļas darba laiku š.g. 28.martā

Informējam, ka 2017.gada 28.martā Tukuma rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļā (Pils iela 15A, Tukums), sakarā ar plānotajiem remontdarbiem tiks atslēgta elektropadeve. Remontdarbi tiks veikti laika posmā no plkst.12.00 -13.00. Minētajā laikā netiks pieņemti apmeklētāji un dokumentu iesniegšana elektroniskā veidā nebūs iespējama.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.