Par valsts nodevu un citu maksājumu atmaksu

Tiesu administrācija ir sagatavojusi skaidrojumu par kārtību, kādā notiek valsts nodevu un citu maksājumu atmaksa.

Skaidrojums ir praktisks palīgmateriāls personām, kas iesaistītas tiesvedībās un saskaras ar valsts nodevu un citu maksājumu veikšanu tiesās.

Tas izstrādāts ar mērķi palīdzēt ikvienai personai orientēties dažādo maksājumu atmaksāšanas kārtībā, kā arī paātrināt un atvieglot naudas līdzekļu atgūšanu.

Skaidrojums pieejams interneta vietnē www.tiesas.lv sadaļā „Tiesvedība”, kā arī Tiesu administrācijas mājas lapā www.ta.gov.lv sadaļā „Nodevu atmaksa".