Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas pārvietošanu un darba laiku

Šī gada 10. un 11.decembrī Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļa neapkalpos apmeklētājus sakarā ar pārcelšanos no telpām Jūras ielā 34, Ventspilī uz pagaidu telpām Pils ielā 29, Ventspilī.

Apmeklētāju apkalpošana tiks atjaunota 14.decembrī jaunajās telpās Pils ielā 29, Ventspilī.