Par Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļas pārvietošanu un darba laiku

Šī gada 1. un 2.decembrī Ventspils tiesas zemesgrāmatu nodaļa apmeklētājus neapkalpos sakarā ar pārcelšanos no telpām Pils ielā 29, Ventspilī uz telpām Jūras ielā 34, Ventspilī.

Apmeklētāju apkalpošana tiks atsākta 5.decembrī atjaunotajās telpās Jūras ielā 34, Ventspilī.