Par Zemgales rajona tiesas un Kurzemes rajona tiesas adrešu maiņu

No šā gada 15. februāra Zemgales rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkts Bauskā maina atrašanās vietu no Uzvaras ielas 3, Bauskā uz Zaļo ielu 12, Bauskā.

Lūgums zemesgrāmatu lietas un ar tām saistītos dokumentus sūtīt Zemgales rajona tiesai Zaļajā ielā 12, Bauskā vai atstāt pie tiesas ārdurvīm esošajā pastkastītē.

No šā gada 20. februāra Kurzemes rajona tiesas apmeklētāju pieņemšanas punkts Ventspilī maina atrašanās vietu no Jūras ielas 34, Ventspilī uz Katrīnas ielu 14, Ventspilī.

Lūgums zemesgrāmatu lietas un ar tām saistītos dokumentus sūtīt Kurzemes rajona tiesai Katrīnas ielā 14, Ventspilī vai atstāt pie tiesas ārdurvīm esošajā pastkastītē.