Par Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Ogrē darba laiku š.g. 28. un 29.martā

Informējam, ka 2018.gada 28.martā un 29.martā Zemgales rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa Ogrē (pirms reorganizācijas Ogres rajona tiesas Zemesgrāmatu nodaļa) būs slēgta un nepieņems apmeklētājus, jo no telpām Mālkalnes prospektā 10, Ogrē, pārcelsies uz Brīvības ielu 44, Ogrē.

2018.gada 3.aprīlī apmeklētāju pieņemšana atsāksies – Ogrē, Brīvības ielā 44.