Par Zolitūdes traģēdijas krimināllietas iztiesāšanas laika grozīšanu

2019.gada 1.oktobrī plkst.10.00 nozīmēta iztiesāšanai Zolitūdes traģēdijas krimināllieta, taču, ņemot vērā to, ka tiesnesei Dzintrai Zemitānei turpinās darbnespēja, krimināllietas iztiesāšanas laiks tiek grozīts un noteikts cits krimināllietas iztiesāšanas laiks.

Ievērojot minēto, lūdzam lietas dalībniekus neierasties uz tiesas sēdēm, kas bija nozīmētas 2019.gada 1., 2., 3., 8., 9. un 10.oktobrī.

 

Nākamā tiesas sēde saskaņā ar iepriekš saskaņoto tiesas sēžu grafiku nozīmēta 2019.gada 15.oktobrī plkst.10.00, kas notiks Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namā (Administratīvā apgabaltiesa), Baldones ielā 1A, Rīgā, konferenču zālē.

 

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas tiesas sēžu sekretāri Aneti Miķelsoni pa tālr.67611687.