Paraksta sadarbības līgumu ar Eiropas Padomi Latvijas tiesu sistēmas efektivitātes pilnveidošanai

Strasbūrā, 2017. gada 21. februārī Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics parakstīja līgumu ar Eiropas Padomi, kas paredz novērtēt Latvijas tiesu sistēmu ar mērķi uzlabot tās efektivitāti. 

Eiropas Padomes veiktais novērtējums veido daļu no Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma, kura veikšanu 2017. gada 14. februārī apstiprināja valdība. Līdz ar tiesu jomas izvērtējumu, paredzēta pētījumu veikšana komerctiesību un maksātnespējas jomās.

Šodien parakstītais līgums paredz, ka Eiropas Padomes Komisija Tiesu efektivitātei (CEPEJ) padziļināti novērtēs Latvijas tiesu darbību, tiesu administrēšanu, kā arī to institūciju iesaisti, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē. Tiesu administrācija, izmantojot Eiropas Sociālā fonda līdzekļus, novērtējuma izmaksas 150 000 euro apmērā iemaksās Eiropas Padomes budžetā līdz 2018. gada beigām.

Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums tiks veikts projekta Justīcija attīstībai ietvaros, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē. Projektu īsteno Tiesu administrācija, kas arī organizēs un koordinēs novērtējuma veikšanu.

Tiesu sistēmas novērtējums būs kā atskaites punkts, kas palīdzēs novērtēt šobrīd īstenotās tiesu sistēmas reformu sasniegtos rezultātus un uz tā pamata izvirzīt jaunus mērķus. Novērtējums palīdzēs iezīmēt tiesu sistēmas attīstības virzienu, to izmantos turpmākās politikas izstrādei un nepieciešamajām tiesību aktu izmaiņām.

 

Papildu informācija

Kopš 2005. gada Latvijas tiesu sistēma tiek mērķtiecīgi pilnveidota. Tiesās ir ieviestas modernās tehnoloģijas projektā Tiesu modernizācija Latvijā un iedzīvinātas Tiesu sistēmas pamatnostādnes, kas iezīmē tiesu sistēmas politikas vīziju un virkni pasākumu tiesu sistēmas attīstībai.

Projekts Justīcija attīstībai tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu mērķa 3.4.1. Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822  euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

 

 

Anna Skrjabina

Tiesu administrācija

Projekta Justīcija attīstībai vadītāja 

Tālrunis: 67083613, 25670982

E-pasts: Anna.Skrjabina@ta.gov.lv