Pašvaldību bāriņtiesu locekļi iepazīstās ar Rīgas apgabaltiesas darbību

Lai iepazītos ar Rīgas apgabaltiesas darbību, vēsturi un tradīcijām, Rīgas apgabaltiesas vēsturiskās telpas un muzeju šodien apmeklēja 20 pašvaldību bāriņtiesu locekļi.

Apmeklējuma laikā jaunajiem Latvijas pašvaldību bāriņtiesu locekļiem bija iespēja gūt ieskatu Rīgas apgabaltiesas darbībā mūsdienās un vēsturiski, novērtēt tās vietu un nozīmi tiesu sistēmā un Latvijas sabiedrībā kopumā, kā arī gūt priekšstatu par tiesas sēžu norisi.

Apmeklējums notika Latvijas Pašvaldību mācību centra realizētās akreditētās mācību programmas “Bāriņtiesas vadība un organizācija” ietvaros, kurā lekcijas lasa arī Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesis Valdis Vazdiķis. Otrai šāda veida mācību grupai mācības un Rīgas apgabaltiesas apmeklējums paredzēts 9.jūnijā.

Raimonds Ločmelis, Rīgas apgabaltiesas tiesneša palīgs sadarbībai ar plašsaziņas līdzekļiem (raimonds.locmelis@tiesas.lv; 67088261; 29287877)