Pēc krīzes izpratne par tieslietu pakalpojumiem iespējams būtiski mainīsies

Šā gada 28. aprīlī tiešsaistē norisinājās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu un partneru valstu diskusija, apskatot COVID – 19 krīzes radītās sekas uz tieslietu jomu.

Diskutēts par izaicinājumiem, lai nodrošinātu tieslietu iestāžu, tiesu un to pakalpojumu pieejamību, digitālo pakalpojumu ieviešanu, kā arī pamattiesību ievērošanu ārkārtējās situācijas laikā.

OECD valstu pārstāvji dalījās pieredzē attiecībā uz pielāgojumiem, kādi tiek veikti tiesās un citās tieslietu jomas iestādēs, atzīstot, ka pēc šīs krīzes izpratne par tieslietu pakalpojumiem varētu būtiski mainīties.

OECD Pieejas tiesiskumam Konsultatīvās padomes locekle Anna Skrjabina (Tiesu administrācija): “Daudz ātrāk tiks nodrošināta pāreja uz digitālo rīku izmantošanu un iedzīvotāji arvien vairāk izvēlēsies juridiskā rakstura jautājumus risināt tiešsaistē. Līdz ar to skaidras vadlīnijas attiecībā uz praktiskā rakstura jautājumiem, drošības aspektiem un novērtējums procesuālo tiesību ievērošanas kontekstā – būtu būtisks ieguldījums šī brīža situācijā”.

Šobrīd pasākumi vīrusa izplatības mazināšanai nav kļuvuši par šķērsli tiesu funkcionēšanai Latvijā - tiesas pilnā apjomā nodrošina pilsoņiem aizstāvēt savas tiesības un likumiskās intereses arī ārkārtējās situācijas apstākļos.

Laika posmā no 13. marta līdz 24. aprīlim pirmās instances tiesās saņemtas 4928 lietas, no tām izskatītas 4923 lietas, kas ir vidēji 159 lietas dienā, savukārt apelācijas instances tiesās saņemtas 1100 lietas, no tām izskatītas 987 lietas, kas vidēji ir 32 lietas dienā.

Lai mazinātu iespējamos riskus ārkārtējās situācijas laikā, tiesās nozīmētās mutvārdu tiesas sēdes notiek tikai lietās, kas saistītas ar nozīmīgu tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību. Jau agrāk tiesas sēdes bija iespējams rīkot, izmantojot videokonferenci. Ārkārtējās situācijas laikā šī iespēja ļauj turpināt ierasto darbu attālinātā režīmā.

Laikā no 13. marta līdz 24.aprīlim videokonferences režīmā notikušas 203 tiesas sēdes.

Bet tie cilvēki, kuriem tomēr jāierodas tiesā klātienē, var būt droši, ka tiek ievēroti visi nepieciešamie pasākumi infekcijas riska mazināšanai.

Lai ārkārtējās situācijas laikā pasargātu tiesu darbiniekus, tiesu kancelejas no privātpersonām nepieņem un neizsniedz dokumentus (arī zemesgrāmatu jautājumos), izņemot gadījumos, kad likumā noteikts, ka dokumentus tiesā var iesniegt tikai personiski (ievērojot drošības pasākumus). Tiesās dokumentus var iesniegt, izmantojot Latvijas pastu, e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos), kā arī, atstājot īpašā dokumentu nodošanas punktā vai pastkastē pie tiesas.

Tiesas meklē un ievieš dažādus risinājumus šajā krīzes situācijā. Tā, piemēram, Administratīvā rajona tiesa izskatīja administratīvo lietu, izmantojot vienu no interneta platformas videokonferenču risinājumiem. Lietu skatīja trīs tiesnešu sastāvā, to darot attālināti, neatrodoties vienkopus, tādējādi, ievērojot distanci. Administratīvās lietas attālinātā režīmā sācis skatīt arī Liepājas tiesu nams.

Šāds risinājums rasts, lai ārkārtējās situācijas laikā veicinātu lietu ātrāku izskatīšanu un novērstu nepieciešamību lietas dalībniekiem ierasties tiesas telpās.

Šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai pēc ārkārtas stāvokļa beigām nebūtu neizskatīto lietu uzkrājumu.

Diskusijā piedalījās vairāk nekā 100 dalībnieki, pārstāvot OECD dalībvalstu tieslietu sektoru, Eiropas Komisijas un citu starptautisko organizāciju pārstāvji.