Pelnītā atpūtā dodas ilggadējā tiesnese Anna Biksiniece

2015.gada 1.oktobrī darbu beidz Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietniece, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja Anna Biksiniece.

Tiesnese Anna Biksiniece iecelta par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieci, Civillietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāju 2011.gada 2.martā. Kopumā tiesneša amatā A.Biksiniece nostrādājusi 30 gadus, šajā laikā viņa pildījusi gan tiesas priekšsēdētājas darbu, gan strādājusi tiesneses amatā.

Bez tam Tiesnese A.Biksiniece vairākkārt ievēlēta Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sastāvā un aktīvi piedalījusies kolēģijas ikmēneša sanāksmēs.

Savā darbības laikā A.Biksiniece parādījusi labas vadītāja prasmes, spējusi patstāvīgi pieņemt lēmumus neatkarīgi no to sarežģītības pakāpes un savā profesionālajā darbībā saņēmusi pozitīvu atzinumu.

Tiesnese A.Biksiniece 2005.gadā apbalvota ar Tieslietu ministrijas II pakāpes atzinības rakstu un „sudraba” spalvu par ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, 2012.gadā saņēmusi tieslietu sistēmas II pakāpes Goda zīmi par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmas attīstībā, demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanā, kā arī tiesu sistēmai piederīgo amatpersonu zināšanu un profesionalitātes veicināšanu. Bez tam 2015.gadā saņēmusi Tieslietu ministrijas I pakāpes Atzinības rakstu un „zelta” spalvu par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tiesu sistēmas attīstībā un ilggadēju un pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu.

Tiesu administrācija izsaka lielu pateicību tiesnesei Annai Biksiniecei par ilggadēju ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā.