Pelnītā atpūtā dodas ilggadējais tiesnesis Eduards Veiss

2016.gada 8.jūnijā darbu beidz Rēzeknes tiesas tiesnesis Eduards Veiss. Laika posmā no 1986.gada 9.jūnija līdz 2016.gada 31.janvārim Eduards Veiss pildīja Balvu rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumus, taču sakarā ar Latgales tiesu apgabalā ietilpstošo rajona (pilsētas) tiesu reorganizāciju, tiesnesis pārcelts no Balvu rajona tiesas uz Rēzeknes tiesu, kur pildīja tiesneša pienākumus.

Kopumā tiesneša amatā Eduards Veiss nostrādājusi 30 gadus, šajā laikā viņš pildījis gan tiesas priekšsēdētāja pienākumus, gan strādājis tiesneša amatā.

Savā darbības laikā Eduards Veiss parādījis labas vadītāja prasmes, spējis patstāvīgi pieņemt lēmumus neatkarīgi no to sarežģītības pakāpes un savā profesionālajā darbībā saņēmis pozitīvu atzinumu.

2015.gadā Eduards Veiss apbalvots ar Tiesu administrācijas Atzinības rakstu par godprātīgu un radošu amata pienākumu izpildi, veicinot tiesu attīstību, savukārt 2016.gadā apbalvots ar Tieslietu ministrijas I pakāpes atzinības rakstu un “zelta” spalvu par ilggadēju pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un nozīmīgu ieguldījumu tieslietu sistēmas attīstībā.

Tiesu administrācija izsaka lielu pateicību tiesnesim Eduardam Veisam par ilggadēju ieguldījumu Latvijas tieslietu sistēmā.