Pieaudzis Tiesu administrācijas darba novērtējums

Noslēgusies ikgadējā Tiesu administrācijas (administrācija) organizētā aptauja par šā gada administrācijas sniegtajiem pakalpojumiem. 

Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem lūdzām atbildēt uz 26 jautājumiem – gan par administrācijas darbinieku sasniedzamību, sniegto atbilžu savlaicīgumu, e-apmācību platformas rīku, gan Tiesu informatīvās sistēmas darbību un citiem jautājumiem.

Salīdzinot ar pagājušo gadu, administrācijas darbības novērtējums skalā no viens līdz desmit ir pieaudzis par 0,3 punktiem – šogad novērtējums ir 7,7.

Aptaujā piedalījās 323 respondenti. Paldies par vislielāko aktivitāti Rīgas apgabaltiesai! 

Komunikāciju ar administrācijas darbiniekiem un informācijas apriti labi novērtējuši 188 tiesu darbinieki, bet 72 darbinieku vērtējums ir teicami. Gandrīz 200 respondentu labi vērtē to, ka administrācija ātri reaģē un laikus sniedz atbildes.

E-apmācību platformas ērtumu labi novērtēja 165 darbinieki, bet 55 – teicami. Labi (187 respondenti) novērtēja arī IT un komunikāciju pakalpojumu nodrošinājumu, teicamu vērtējumu devuši 59 aptaujātie. Savukārt tiesnešu un tiesu darbinieku atvaļinājumu pieteikumu apstrādi teicami novērtējis 131 respondents.

Aptaujā tiesu darbinieki snieguši dažādus ieteikumus, tā, piemēram, turpināt darbu pie Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas.

Tiesu administrācijai ir svarīgs ikviens ieteikums un novērtējums, kas palīdz uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Turpināsim to pilnveidot!

Paldies par piedalīšanos aptaujā, ieteikumiem, komentāriem un pozitīvajiem vārdiem:

“Paldies TA par sniegtajiem pakalpojumiem. Neviens no mums nav perfekts, bet kopumā visi pakalpojumi tiek nodrošināti.”

“Kopumā esat malači! Tā turpināt!”