Pieejams jaunākais ziņu lapas numurs par Tiesu administrācijas īstenotā ESF projekta “Justīcija attīstībai” progresu tieslietu sistēmas novērtējuma blokā

Pieejams jaunākais ziņu lapas numurs par Tiesu administrācijas īstenotā ESF projekta “Justīcija attīstībai” progresu tieslietu sistēmas novērtējuma blokā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (turpmāk – CEPEJ) novērtējuma vizītēm. Ziņu lapas beigās atradīsiet atskatu uz aprīlī un maijā notikušajām konferencēm un informāciju par tuvākajiem projekta pasākumiem.

Tieslietu sistēmas novērtējums – Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei veiktais novērtējums pieejams šeit.