Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 10.janvārī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisijas sēdes laikā tiks risināts jautājums par vienas tiesneses iespējamā ētikas normu pārkāpuma apspriešanu, kā arī  izskatīts viena tiesneša un vienas privātpersonas iesniegums.  Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem, kā arī izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”.