Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 14.februārī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisija izskatīs četrus iesniegumus un trīs sūdzības par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, viena advokātu biroja sūdzību par vienu no tiesnešiem, kā arī lems par tiesneša lūgumu sniegt ētikas kodeksa normu skaidrojumu un tieslietu ministres pieprasījumu sniegt atzinumu par tiesneša iespējamiem pieļautajiem ētikas normu pārkāpumiem.

Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem, kā arī izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”.