Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 21.martā, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisija izskatīs vienu iesniegumu, vienu pieteikumu un vienu sūdzību par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, kā arī viena advokātu biroja sūdzību par vienu no tiesnešiem.

Komisijas sēdē tiks turpināts darbs arī pie vadlīniju izstrādes komunikācijai ar masu medijiem, kā arī izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu”.