Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 11.aprīlī, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisija izskatīs vienu privātpersonas iesniegumu par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, kā arī viena advokātu biroja informāciju par vienu no tiesnešiem.

Komisijas sēdē tiks spriests par vadlīniju izstrādi komunikācijai ar masu medijiem – par Komisijas pārstāvju un advokātu tikšanos vadlīniju projekta apspriešanā un iespēju iesaistīt izstrādes procesā Tieslietu padomi.

Sēdē tiks izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu” un iespējamie risinājumi šo rekomendāciju izpildei.

Komisija spriedīs par mājas lapā atspoguļojamās informācijas par Komisijas sēdēs lemto uzlabošanu.