Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 16.maijā, Augstākajā tiesā notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk - Komisija) sēde.

Komisijas sēdē tiks apspriestas gūtās atziņas pēc tikšanās ar advokātu un prokuroru pārstāvjiem  par vadlīniju izstrādi komunikācijai ar masu medijiem.

Komisija izskatīs četru privātpersonu iesniegumus par iespējamiem tiesnešu ētikas pārkāpumiem, kā arī viena advokātu biroja informāciju par vienu no tiesnešiem.

Sēdē tiks izvērtēti uz Komisiju attiecināmie jautājumi saistībā ar ziņojumu „Par Pretkorupcijas starpvalstu grupas (GRECO) rekomendācijām un to izpildes nodrošināšanu” un iespējamie risinājumi šo rekomendāciju izpildei.