Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

Š.g. 16.janvārī, Augstākajā tiesā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

Komisija izvērtēs vienas privātpersonas iesniegumu un KNAB iesniegumu par iespējamiem tiesnešu pieļautiem  ētikas normu pārkāpumiem. Turklāt paredzēts aktualizēt jautājumus, kas saistīti ar  vadlīnijām komunikācijai ar plašsaziņas līdzekļiem.

Komisija arī izvērtēs iespēju aktualizēt Tieslietu padomei un Tieslietu ministrijai nosūtīto vēstuli „Par priekšlikumu grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, ievērojot GRECO ceturtās kārtas novērtēšanas ziņojumā paustās atziņas.