Piektdien notiks kārtējā Tiesnešu ētikas komisijas sēde

        Š.g. 13.martā plkst. 10.00 Tiesu administrācijas ēkā, Ūnijas ielā 8, k-9, Rīgā notiks Tiesnešu ētikas komisijas (turpmāk – Komisija) sēde.

Komisija ir aicinājusi Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatas nodaļas un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnešus apmeklēt komisijas sēdi, lai diskutētu par aktuāliem tiesnešu ētikas jautājumiem, kā arī pavērotu Tiesnešu ētikas komisijas darbu iesniegumu izskatīšanā.

Ņemot vērā, ka komisija plāno veikt Tiesnešu ētikas kodeksa aktualizēšanu, komisijas dalībnieki vēlētos ar tiesnešiem diskutēt par nepieciešamajiem grozījumiem kodeksā.