Pieņemti grozījumi noteikumos par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem

Šā gada 14. maijā pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 19. februāra noteikumos Nr. 96 "Noteikumi par tiesas sniegtajiem maksas pakalpojumiem", kas paredz izmaiņas maksas pakalpojumu cenrādī un stāsies spēkā šā gada 17. maijā.

.

.

Izmaiņas tiesas sniegto maksas pakalpojumu cenrādī skaidrojamas ar pakalpojumu sniegšanas izmaksu palielinājumu, ko ietekmējis vispārējs cenu un izdevumu pieaugums pēdējo gadu laikā.

.

Grozījumu teksts un jaunais pakalpojumu cenrādis pieejams: 

.

https://www.vestnesis.lv/op/2024/94.5