Pieredzes apmaiņas vizītē Rīgas apgabaltiesu apmeklē Centrālāzijas valstu tiesu pārstāvji

9.decembrī pieredzes apmaiņa vizītē Rīgas apgabaltiesu apmeklēja tiesu pārstāvju delegācija no tādām Centrālāzijas valstīm kā Kazahstānas, Uzbekistānas un Tadžikistānas.

Lai uzzinātu vairāk par tiesu sistēmas tehniskajiem risinājumiem saistībā ar elektroniskajām lietām, ko tiesa izmanto, lai atvieglotu lietu skatīšanu, kā arī, lai tuvāk iepazītos ar Rīgas apgabaltiesas darbu un pieredzi civillietu, krimināllietu un administratīvo pārkāpuma lietu iztiesāšanā, ārvalstu kolēģi tikās ar Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājas vietnieci Dzintru Baltu un Tiesu administrācijas pārstāvjiem.

Tā kā vizītes mērķis bija iepazīties ar tiesu darba organizāciju Latvijā un elektroniskajiem risinājumiem tiesās, tikšanās laikā Centrālāzijas valstu tiesu pārstāvjiem tika sniegta informācija arī par tiesas nolēmumu anonimizāciju, audio protokoliem, videokonferences iespēju izmantošanu tiesas procesos un par Tiesu informācijas sistēmas sniegtajām iespējām.

Pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros ārvalstu tiesnešu delegācija apmeklēja arī vairākas citas Latvijas tiesu sistēmas iestādes. Vizīte norisinājās Vācijas Starptautiskās sadarbības aģentūras (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) projekta „Tiesiskuma veicināšana Centrālāzijas valstīs” ietvaros.