Pievērsiet uzmanību izmaiņām Valsts kases kontos!

Informējam, ka saistībā ar izmaiņām normatīvajā regulējumā no 2024. gada 1. janvāra maksājumi ieskaitāmi tikai šādos Valsts kases nenodokļu kontos:

1) LV54TREL819045814700B “Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksām, Kancelejas nodeva (kodi 9.1.7.1.; 9.1.7.2.; 9.1.7.3.)”;

2) LV05TREL819045814800B “Nenodokļu ieņēmumu ieskaitīšanai valsts pamatbudžeta ieņēmumos un atmaksām, Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi (kods 12.3.9.3.)”.

Ieskaitīšanai izmantojami rekvizīti:

Tiesu administrācija

Reģ. Nr. 90001672316

LV54TREL819045814700B

LV05TREL819045814800B

SWIFT TRELLV22

Līdz šim izmantotie konti pēc 2023. gada 31. decembra no plkst. 22:00 līdz 23:59 tiks slēgti:

1) LV29TREL1060190917100 “Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām attiecībā uz mantojumu un dāvinājumu”; 

2) LV45TREL1060190917200 “Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no fiziskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus”; 

3) LV61TREL1060190917300 “Kancelejas nodeva par zemesgrāmatas veiktajām darbībām, kas iekasēta no juridiskām personām, izņemot mantojumus un dāvinājumus”; 

4) LV68TREL1060001239300 “Piedzītie un labprātīgi atmaksātie līdzekļi”.