Plānotas izmaiņas zvērinātu tiesu izpildītāju rīkoto izsoļu apstiprināšanas kārtībā

Ceturtdien, 11. maijā, Saeima 2. lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas iesniegtos priekšlikumus grozījumiem Civilprocesa likumā, kas paredz atteikties no konkrētu kategoriju lietu piekritības pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas un paredz, ka turpmāk lietu sadale tiks veikta centralizēti starp visiem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem. Priekšlikumi izstrādāti ar mērķi izlīdzināt rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu un apgabaltiesu noslodzi un samazināt lietu izskatīšanas termiņus.

Likuma grozījumi nosaka, ka elektroniskajā sistēmā zvērinātu tiesu izpildītāju iesniegto izsoļu aktu pieteikumu sadale tiks veikta starp visiem zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem centralizēti, nevis tiks novirzīti konkrētas zemesgrāmatas nodaļas tiesnesim pēc nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Papildus šādā veidā tiks atslogota arī Rīgas apgabaltiesa attiecībā uz blakus sūdzību izskatīšanu šo kategoriju lietās, un prognozējams, ka grozījumu rezultātā varētu samazināties iesniegto blakus sūdzību izskatīšanas termiņi.  

Tāpat grozījumi paredz, ka turpmāk sūdzību par zvērinātu tiesu izpildītāju darbībām, kas dod pamatu atzīt izsoli par spēkā neesošu, varēs iesniegt jebkurā zemesgrāmatu nodaļā pēc sūdzības iesniedzēja izvēles. Šo grozījumu rezultātā būtiski palielināsies zemesgrāmatu nodaļas pieejamība. Papildus ar tehniskiem līdzekļiem tiks nodrošināta nepieciešamā kontrole, lai iesniegto sūdzību izskatītu tas pats tiesnesis, kam nodota pieteikuma par izsoles akta apstiprināšanu izskatīšana.

Plānots, ka izmaiņas stāsies spēkā 2017. gada. 1. septembrī. Par likuma grozījumiem vēl jālemj Saeimai 3. lasījumā.

 

Lana Ivulāne

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv