Pretkorupcijas dienā Bordāns informēs OECD vēstniekus par paveikto Latvijas tiesiskās vides stiprināšanā

Trešdien, 9.decembrī, tieslietu ministrs Jānis Bordāns piedalīsies Tieslietu ministrijas ikgadējā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) dalībvalstu vēstnieku brīfingā un tajā informēs par paveikto Latvijas tiesiskās vides sakārtošanā.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Šogad Tieslietu ministrijas ikgadējais brīfings notiek zīmīgā dienā – Starptautiskajā pretkorupcijas dienā. Pirms gada, šajā dienā ASV Finanšu ministrijas Ārvalstu aktīvu kontroles birojs (OFAC) paziņoja par atstādinātā Ventspils mēra Aivara Lemberga iekļaušanu globālajā Magņitska sankciju sarakstā. Savukārt šī gada septembrī valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas iniciatīvu izveidot vienotu un koordinējošu mehānismu tiesiskuma un korupcijas apkarošanas jautājumiem Latvijā, lai sasniegtu mūsu kopīgo mērķi tiesībsargājošo iestāžu darbā – veicināt tiesiskuma stiprināšanu, kā arī sekmēt vienotu un efektīvāku iestāžu koordināciju noziedzības novēršanā. Jo sakārtotai tiesiskai videi ir būtiska loma ārvalstu investīciju piesaistē un tas ir priekšnoteikums komercdarbības vides attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.” 

J.Bordāns informēs vēstniekus par valdības atbalstu Tieslietu ministrijas iniciatīvai par Noziedzības novēršanas padomes funkciju un sastāva paplašināšanu, kā vienu no darbības mērķiem nosakot tiesiskuma stiprināšanu, kā arī identificējot būtiskāko darbības jomu - turpmāk tieši korupcijas un organizētās noziedzības apkarošanas jautājumi būs padomē risināmo jautājumu prioritāte. Noziedzības novēršanas padomei paredzēta arī jauna funkcija - nodrošināt efektīvu sadarbību starp izpildvaru un tiesu varu tiesiskuma stiprināšanai. 

Brīfingā ministrs informēs arī par konceptuāli jaunas kārtības ieviešanu rajona (pilsētas) un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlasē un būtiskām izmaiņām nozīmīgu valsts amatpersonu iecelšanas kārtībā, kas ir kardināls solis tiesiskās vides sakārtošanā, jo profesionālas, mērķtiecīgas un godprātīgas vadošās amatpersonas un spēcīgas profesionāļu komandas ir neatņemams ikvienas nozares attīstības un izaugsmes virzītājspēks. 

OECD vēstnieku brīfingā pārrunās arī Covid-19 pandēmijas ietekmi uz iestāžu darbu un pakalpojumu sniegšanu, jo pakalpojumu pieejamība sabiedrībai un to kvalitāte šobrīd ir īpaši būtiska. Tieslietu ministrija un tās iestādes nav pārtraukušas neviena pakalpojuma sniegšanu, bet ir notikusi pakalpojumu sniegšanas veida pielāgošana atbilstoši epidemioloģiskās drošības prasībām. Un šajā situācijā ir jāizceļ īpaši tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšana. Un neapšaubāmi, ne tikai tieslietu nozarei, bet visai valsts pārvaldei šogad bija būtiski jāpielāgo sava darbība pandēmijas apstākļiem, veidojot citu ikdienas uzdevumu izpildes modeli vai uzņemoties pilnīgi jaunus pienākumus. Taču galvenais priekšnosacījums iestāžu pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanā pandēmijas laikā ir digitālās tehnoloģijas. Un tieslietu nozare šādai situācijai un darba pārnešanai uz elektronisko vidi bija jau gatava. Zīmīgi, ka arī Eiropas Komisija pirmajā tiesiskuma ziņojumā ir pozitīvi novērtējusi Latvijas sasniegumus un veiktās reformas tiesiskuma jomas pilnveidošanā, tieši izceļot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu augstā līmenī Latvijas tiesās. 

Šodien brīfingā ministrs vēstniekus informēs arī par Tieslietu ministrijas paveikto darbu saistībā ar Latvijas valstspiederīgo bērnu tiesību aizsardzību ārvalstīs. Vērā ņemams ieguldītā darba rezultāts ir Latvijas uzņemšana Starptautiskā Sociālā dienesta dalībnieka statusā.  Šī dalība ļaus ministrijai sasniegt vēl labākus rezultātus, lai veicinātu Latvijas valstspiederīgo bērnu aizsardzību ārvalstīs, piemēram, iegūstot sadarbības mehānismu arī ar valstīm, kuras nav pievienojušās starptautiskajiem tiesību instrumentiem, taču tajās ir Starptautiskā Sociālā dienesta pārstāvis vai nodaļa, kurš pārzina attiecīgās valsts bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, un var sniegt atbalstu nepieciešamās informācijas iegūšanā.