Publicēti aktuālie Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi

Tiesu administrācija informē, ka tiesu portālā ir publicēti aktuālie Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumi

Tiesnešu disciplinārkolēģijas 2013.gada 5.jūlija lēmumi "Par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā" un "Par darba pienākumu nepildīšanu un rupju nolaidību lietas izskatīšanā" ir pieejami tiesu portāla sadaļā "Tiesnešu disciplinārkolēģijas pieņemtie lēmumi"